Híreink

Új, az ADR-t és a RID-et támogató szabvány jelent meg magyar nyelven

2023. január 25. 07:59

A 2020-ban bevezetett szabvány magyar nyelvű változata nagy segítséget jelent a veszélyes anyagok szállításában dolgozóknak. 2023. január 1-étől, immár magyarul olvasható az MSZ EN 14564:2020 Tartályok veszélyes áruk szállítására. Terminológia szabvány.


Az, hogy mi minősül veszélyes árunak, a közlekedésüzem és szállítmányozás szempontjából kiemelt jelentőségű. Veszélyes áru minden olyan anyag vagy termék, amely a közlekedés üzemét közvetlenül veszélyezteti. A veszélyes áruk szállítására, fuvarozására nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyeket az ENSZ és annak szervei adnak ki.

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, melyet 1957-ben Genfben kötöttek. Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá.

RID a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat, amelyet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke ír elő.

Az MSZ EN 14564:2020 kiegészítő szakkifejezéseket és meghatározásokat tartalmaz az ADR-ben és a RID-ben szereplőkhöz. A CEN/TC 296 által összeállított dokumentumsorozat – melynek része a fenti szabvány – támogatja az ADR és a RID helyes alkalmazását.

A szabvány a veszélyes áruk szállítására használt tartányokra vonatkozik, viszont nem tárgya a veszélyes áruk ömlesztett szállítása.

Az egyszerűség kedvéért a tájékoztató

  • A melléklet megismétel néhány, az ADR 2017 1.2. szakaszából átvett horizontális fogalommeghatározást,
  • a B melléklet pedig az ADR 2017 6.7. szakaszából átvett, a mobil tartányokra vonatkozó meghatározásokat ismétli meg.

A tájékoztató C, D és E melléklet az angol, francia és német szakkifejezések háromnyelvű betűrendes mutatója, mely az angol, a francia, illetve a német betűrendet követi.

Az előíró F melléklet a tartánynyílások és zárószerkezetek tartánykód szerinti vázlatrajzait tartalmazza.

 

Forrás: MSZT 2023, január, Kámán Gergely

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 935 látogató olvasta.