Híreink

Hő- és füstelvezetés – Mikor, melyik alkatrész cseréje kötelező?

2023. január 30. 07:00

Milyen időközönként kell a CO2-es patronokat cserélni? Ezt, nevezetesen a természetes hő-és füstelvezetők kötelező alkatrészcseréjének kérdését járja körbe szerzőnk, Nagy Katalin. Melyek a cserélendő alkatrészek? Ki a gyártó? Milyen ciklusidőkkel kell számolni? Hogyan lehet a cserék elvégzését ellenőrizni? Mi a tűzvédelmi felelős feladata?


Csak a megbízhatóan működő a biztonságos

A hő és füstelvezető szerkezetek az életvédelmet szolgálják, ezért, a kritikus pillanatban, tűz esetén, nincs hibázási lehetőség, biztonságosan kell működniük. Csak így teremtik meg a benntartózkodók meneküléséhez és a mentésükhöz szükséges életfeltételeket, ráadásként csökkentik az épületben és a vagyontárgyakban bekövetkező károkat. Kiindulási alap a jól tervezett és megfelelően kivitelezett hő- és füstelvezető rendszer, amit a Tűzvédelmi törvény 18. § (2) bek. a)   pontja szerint állandóan üzemképes állapotban kell tartani. Az üzembiztos működést szolgálja a felülvizsgálat, karbantartás az OTSZ-ben szabályozott ciklusidőkkel és a gyártói utasításokra való hivatkozással. Ez utóbbiak pontos megoldása felvet néhány praktikus kérdést.

 

Cserélendő alkatrészek

A természetes füstelvezetők esetében mi tartozik a kötelező alkatrészcseréhez?

Mit és milyen gyakorisággal kell cserélni a szerkezetekben biztonságos működés érdekében?

A kupolagyártók a kupolák

 • nyitási energiáját aktiváló druckgazgenerátorokat (DG),
 • a nyitási energiát adó Rasantokat;
 • az önműködő nyitást biztosító thermoelem CO2-es patronjait és fioláit; és
 • a vezérlőszekrények működési energiáját adó akkumulátorait, vagy CO2-es palackjait sorolják az időszakosan és kötelezően cserélendő alkatrészek, azaz a megelőző karbantartás feladatai közé.

A többi alkatrész cseréje az eseti meghibásodás utáni javítási feladathoz sorolható.

 

CO2 palack, vagy patron? Méret a lényeg?

Nézzük először a CO2-es kérdéskört. Van-e különbség a patron és a palack között. Az elnevezés pusztán méretbeli elkülönítést jelent, de esetünkben nem a méret a lényeg. A CO2-es palackoknál három dolgot kell megkülönböztetni:

 • a gázpalackot: Megfelelő, bírja a nagy nyomást? Ennek ellenőrzésére szolgál a nyomáspróbázás. A nyomáspróbázási kötelezettség a palackok anyagától függően 5, vagy 10 év. A nyomáspróbázás időpontja van a palackokba dátumként beütve. Ez a palack szavatosság.
 • a palack tárcsát: Ez a palack lezárását biztosítja, amely a palack töltésekor kerül a helyére. Erre a töltők 1, 2, vagy 5 év szavatosságot adnak. Ez a tárcsa szavatosság.
 • a kupola gyártójának utasítását: A gyártók 1, 2 vagy 5 év időtartamot jelölnek meg éles nyitású funkciópróbára, azaz ebből következően a patron cserére.

Tehát van a palack anyagából, a töltésre vonatkozó gyártói garanciából és a kupola éles nyitásából eredő szavatossági idő. Karbantartáskor a három szavatossági szempont figyelembevételével kell a cseréket elvégezni, úgy, hogy mind a három szavatossági időn belül maradjunk, ami praktikusan az 5 éves ciklusidőnél nem lehet hosszabb.

Ez valamennyi patronra vonatkozik! Így a CO2-es vésznyitókban szükséges tartalék palackokra is. Ezeknek az üzemben tartását Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a Karbantartás TvMI vonatkozó előírásai, továbbá a gyártó utasításai (ebben az esetben a kupola gyártója) határozzák meg. 


CO2-es patron a nyomáspróba időpontjával

 

Mire kell figyelni a tűzvédelmi vezetőnek?

Két patron legyen!

A vésznyitóban lévő CO2-es patron nélkül a füstelvezető nem működik. Ha nincs tartalék patron, akkor a működés után nem lehet a szerkezeteket azonnal újra üzembe helyezni. Az új patron megérkezéséig létesítményt be kell zárni, ami jelentős bevételkieséssel és kárral járhat.

 

Druckgasgenerator – DG

A DG a kupola elektromos távnyitását teszi lehetővé, aktiválásával a kupolában lévő CO2-es patron, vagy a Rasant energiája fogja a szerkezetet működésbe hozni. A DG csere kérdése annyiban egyszerűbb, hogy itt csak két szempont figyelembevételével kell a döntést meghozni:

 • a DG gyártójának garanciavállalása: A DG gyártója a gyártástól számított 3 év működőképességet garantál.  
 • a kupola gyártójának utasítása: A gyártók általában 2 év időtartamot jelölnek meg DG cserére. Vagy azért, mert 2 évente éles nyitást írnak elő és ezzel a DG elhasználódik, vagy azért, mert a DG gyártója ugyan ennél pár hónappal hosszabb garanciát ad, de ez az idő a logisztikai folyamatban (DG gyártó – nagykereskedő forgalmazó – hazai alkatrész forgalmazó – karbantartó) polcidőként elkopik, azaz gyakorlatilag a cseréket 2 éves időszakokra kell ütemezni, mert ez szolgálja a tervezhetőséget és ezzel a biztonságot.


DG a gyártási és szavatossági időponttal

 

Rasant alapkészülék – úgy, mint a DG?

A kupolában lévő Rasant aktiválásával keletkező energia nyitja a füstelvezető szerkezetet. (Ez a műszaki megoldás az MSZ EN 12101-2 szabványnak nem felel meg, ezért szerencsére ez a magas üzemeltetési költségű kupolatípus már nem építhető be.)

A Rasant csere hasonlít a DG cserére:

 • a Rasant gyártójának garanciavállalása: A Rasant gyártója a gyártástól számított 3 év működőképességet garantál pl. a Bundesanstalt für Materialforschung und-Prüfung (BAM) – Berlin CE Tanúsítványa alapján.
 • a kupola gyártójának utasítása: A kupola gyártója hosszú ideig 3 év időtartamot adott a Rasant cserére. Viszont a DG-hez hasonlóan a kereskedelmi folyamatban a szavatosság szempontjából értékes hónapok veszhetnek el.  Ennek figyelembevételével felmerül a kérdés, hogy a Rasant csereidőnek a 3 éves időszak valóban megfelelő-e?


Rasant alapkészülék gyártási időponttal és szavatossági idővel

 

Ezzel elérkeztünk a gyártói utasítás kérdésköréhez

A füstelvezető üzembiztos működését többek között a cserélendő alkatrészek határozzák meg. Ebben az esetben a gyártói utasítás az alkatrészgyártójának az utasítása, az ő szavatossági idővállalása. Erre a kupola gyártója nem vállalhat hosszabb időt, garanciavállalásának időbeli kiterjesztése maximum az alkatrész ingyenes kicserélésére és nem üzembiztonságának meghosszabbítására vonatkozhat. A lejárt szavatosságú alkatrész egyszerűen nem üzembiztos.

 

Alkatrészcserék elvégzésének ellenőrzése

A hő- és füstelvezető szerkezetek időszakos felülvizsgálatát, karbantartását és javítását az üzemeltetési naplóban vezetni kell. Mivel az említett alkatrészcserék 2-3, vagy 5 éves ciklusidővel rendelkeznek, a cserék ellenőrzéséhez nem elegendő 1-2 felülvizsgálati időszakot visszanézni a naplóban, hanem több évet egyben, átfogóan kell megnéznie az üzemeltetésben érdekelt valamennyi szereplőnek. Gondolok itt magára az üzemeltetőre, a karbantartóra és a hatóság ellenőrzést végző szakembereire.

 

ALKATRÉSZ

CSEREIDŐ - ÉV

DG

2

Fiola

5

Tehermoautomata CO2-es patronja

5

Vésznyitó vezérlőszekrény CO2-es patronja

5

Rasant

3

Akkumulátor

2-4

A cserealkatrészek általánosan használt ciklusideje

 

Összegzés

 • A hő- és füstelvezetők üzembiztos működtetése befektetés a biztonságba, nem kidobott pénz.
 • A kötelező alkatrészcserék elvégzése nélkülözhetetlen az üzembiztos működéshez.
 • Az alkatrészcserék ciklusidejének meghatározásához nemcsak a füstelvezető gyártók utasításait, hanem az alkatrészgyártók által megadott szavatossági időt is figyelembe kell venni.
 • Az alkatrészcseréket az üzemeltetési naplóban vezetni kell, ami több évre visszamenően az ellenőrzés alapja. Az alkatrészek szemrevételezésével a szavatossági idő mindig ellenőrizhető.
 • A gyakran cserélendő alkatrészek kiváltásának lehetősége, azaz az átalakítás egy újabb írás tárgya lehet.

 

Nagy Katalin tűz- és munkavédelmi szakmérnök
Ludor Kft., 1082 Budapest, Baross u. 98.
Tel.:    06-1/210-93-11
E-mail:  ludor@ludor.hu
web:     http://www.ludor.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 752 látogató olvasta.