Híreink

Építési termékek megfelelőségének igazolása

2023. február 22. 13:18

Mit kell vizsgálnunk? Hogyan lehet az építési termék teljesítménynyilatkozatát értékelni? Milyen szempontok alapján dönthetünk? Mit jelent az alaki és a tartalmi megfelelőség? Tartalmazza a beépítési szituációban megkívánt összes teljesítményjellemzőt? Mit jelent az eltérő tervezési paraméter?


Együttműködésben könnyebb

Az építési termékek megfelelőségét és igazoló dokumentumainak tartalmát minden esetben a követelmény oldaláról kell a tervezőknek, kivitelezőknek, műszaki ellenőröknek megvizsgálni.

Az esetek nagy többségében a szakmagyakorló a termékek teljesítménynyilatkozatának a meglétét helyezi előtérbe, de a megfelelőség szempontjából koránt sem biztos, hogy aminek van papírja az az adott beépítési szituációban alkalmazható e, műszaki paraméterei alapján alkalmas az elvárt biztonsági szint kielégítésére.

Az OTSZ nagyon sok esetben olyan követelményeket támaszt, amelyek nem konkrétan egy építési termékre, hanem szerkezetre, komplex szemléletmódot és igazolást igénylő műszaki megoldásra vonatkoznak. A megfelelőség igazolása ráadásul azonos termék esetében eltérő is lehet, ha abból eltérő típusú szerkezetet készítünk. Nem mindegy, hogy egy falszerkezet például válaszfal, külső térelhatároló falszerkezet, tűzgátló válaszfal, tűzgátló fal vagy éppen tűzfal. Az is lehet, hogy csak annyi lesz a vele szemben támasztott követelmény, hogy igazolni tudjuk legalább E tűzvédelmi osztályú, más esetben viszont a tűzvédelmi teljesítmény igazolhatóságával összefüggésben, meg kell vizsgálni a beépítési szituációt (pl. maximális magasság egy tűzgátló gipszkarton válaszfalnál), a szerkezeti kapcsolatokat vagy pl. a gépészeti átvezetések mentén megoldhatók-e az adott szerkezeten a tűzvédelmi célú lezárások. Hiába van egy gipszkarton lapnak, téglának, szendvicspanelnek a fogalomba hozatalakor megfelelő magyar nyelven kiállított teljesítménynyilatkozata, tűzvédelmi szempontból önmagukban állva nem képesek az elvárt biztonsági szint teljesülésének az igazolására.

Egy acél légcsatorna esetében nem mindegy, hogy abból komfort vagy hő-és füstelvezető, légpótló csatorna kerül kialakításra. Az eltérő beépítési módhoz eltérő szabvány alapján végzett vizsgálatok és igazoló dokumentumok tartoznak. 

 

Teljesítménynyilatkozat értékelése

Annak érdekében, hogy egy építési termék teljesítménynyilatkozatának megfelelőségét értékeljük két fő szempontból kell megvizsgálni. Az egyik az alakisága, tartalmilag megfelel-e az előírásoknak. (magyar nyelven készült, az arra jogosult készítette el és tartalmazza-e a beépítési szituációban megkívánt összes teljesítmény jellemzőt) A másik szempont viszont ennél bonyolultabb, a tartalma, a deklarált teljesítmény jellemzők alapján megfelelő-e az adott beépítési szituációban. Ennek eldöntése nem egyszerű feladat, melyhez az alábbi legfontosabb kérdéseket szükséges tisztázni:

 • Mi az építményszerkezet OTSZ szerinti típusa?
 • Mi a követelményérték? (ez tervezési paraméter, szigorúbb is lehet az OTSZ által elvártnál, ha a terven valamilyen oknál fogva szigorúbb van, azt kell igazolni)
 • Milyen módon lehet igazolni a tűzvédelmi teljesítményt, tűzvédelmi osztályt, tűzállósági teljesítményt?
 • Az építési termék önmagában alkalmas-e a követelmény kielégítésére vagy csak egy eleme a szerkezetnek? A megfelelősége önmagában igazolható?
 • Ha csak egy eleme a szerkezetnek (mely nem egy építési készlet része) a kötött rétegrendnek, minősítő iratokban, méretezésekben stb. szereplő műszaki paramétereknek megfelel e?
 • Amennyiben a tűzvédelmi osztályt nem az MSZ EN 13501-1 lapja szerint kell igazolni, rendelkezésre állnak-e a szükséges termékjellemzők igazoló dokumentumai pl. égéshő testsűrűség.
 • Rendelkezésre állnak-e a jogosult által elkészítve az egyéb megfelelőséget igazoló dokumentumok a Ttv. 13.§. (4) szerint? Az azokban foglalt elvárásoknak megfelel-e?
 • A teljesítmény nyilatkozatban szereplő felhasználási terület megfelelő-e? (pl. padló burkolatnak minősített termék nem falburkolat)
 • A gyengítések környezetében a tűzállósági teljesítmény vizsgálattal igazolt műszaki kialakítással, minősítéssel rendelkező tűzvédelmi lezárásokkal, TvMI által meghatározott műszaki megoldással biztosítható-e? 
 • Amennyiben az építési termék meglévő, bontott, egyedi, természetes, stb. amelyre nem áll rendelkezésre teljesítmény nyilatkozat a felelős műszaki vezető nyilatkozatának alátámasztó dokumentumai rendelkezésre állnak-e?
 • A gyártó alkalmazástechnikai útmutatója szerint beépíthető, karbantartható, üzemeltethető?

 

Eltérő tervezési paraméter

Minden olyan építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének igazolására szükség van – még abban az esetben is, ha egyébként az adott szerkezetre vonatkozó követelmény nem szigorodik, vagy az adott szerkezetet az építési tevékenység ténylegesen nem érinti – amelyet építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása során az alap tervezési paraméterektől eltérő tervezési paraméterekkel kell igazolni.

Alap tervezési paraméterektől eltérő tervezési paraméter többek között pl. többletterhek megjelenése (emeletráépítés, tetőtérbeépítés, funkcióváltás, installációk, gépészeti elemek, napkollektorok, napelemek, stb. elhelyezése), kiürítés, mentés feltételeinek, útvonalainak a megváltozása, az építményszerkezet tartószerkezeti vázban betöltött statikai szerepének megváltozása, építményszerkezet tűzvédelmi szempontból történő besorolásának megváltozása.

Az építményszerkezet előírásoknak való megfelelőségét átalakítás körében-mértékében a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása során minden esetben igazolni szükséges, függetlenül attól, hogy van-e engedélyezési vagy tűzvédelmi szakhatósági eljárás.

Az igazolások területén nagy segítségére lehet a szakmagyakorlóknak az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI és annak is az N melléklete, amely Ellenőrző lista építményszerkezetek tervezéséhez, ellenőrzéséhez (tervezők, kivitelezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára).

 

Lestyán Mária
ROCKWOOL Hungary Kft.
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 743 látogató olvasta.