Híreink

Mi változott a Tűzvédelmi törvényben?

2024. június 20. 11:00

Amint azt jeleztük módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény. A módosítás célja alapvetően a hatósági jogkörök áthelyezéséből eredő adatkezelési kérdésekre és a változás idején folyamatban lévő ügyek kezelésére vonatkozik. Érdekesség, hogy lesznek egyfokú eljárások is. Mi volt? Mi lesz?


A most érvényes jogszabályi előírást normál betűkkel, míg a X.hó 1-től érvényeset vastagított betűkkel jelöltük. Az utolsó bekezdésnél felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos ügyek a hatáskörtelepítést követően egyfokúvá válnak.

 

Tűz elleni védekezéssel és műszaki mentéssel kapcsolatos adatkezelés 

10/A. § *  (1) A tűzjelzés fogadásakor – a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása érdekében – a jelzésfogadó a tudomására jutott vagy a bejelentő által közölt alábbi adatokat rögzíti:

 

20. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 10/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az (1) és (2) bekezdés alapján nyilvántartott adat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére hatósági eljárás céljából továbbítható.

„(5) Az (1) és (2) bekezdés szerint nyilvántartott adat a tűzvédelmi, iparbiztonsági hatósági hatáskörben eljáró szerv és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére hatósági eljárás lefolytatása céljából továbbítható.”

 

Karbantartás, felülvizsgálat, oktatásszervezés, szakvizsgáztatás

21. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a (4) bekezdés alapján átvett adatok alapján teljesíti a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése szerinti tűzvédelmi hatósági feladatok egységes ellátását.

„(5) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a  (4)  bekezdés szerint átvett adatok alapján honlapján naprakész tájékoztatást ad a (4) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatókról.”

 

Hatáskör átadással kapcsolatos folyamatban lévő ügyek kezelése

22. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény a következő 44. §-sal egészül ki:

Ezt korábban törölték.

 „44. § (1) E törvénynek az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvénnyel megállapított 10/A. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szervtől kormányzati igazgatási szervhez átkerülő hatósági hatáskör esetében a  2024. október 1-jén folyamatban lévő ügyek átadására 8 napon belül kerül sor. A  folyamatban lévő ügyekben az ügyintézési határidő e törvény erejénél fogva 8 nappal meghosszabbodik.

(3) A  folyamatban lévő ügyekben a  hatósági hatáskört telepítő jogszabály hatályba lépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) A  hatósági hatáskör telepítésének napján folyamatban lévő szakhatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadására nem kerül sor azokban az  ügyekben, amelyekben az  eljáró hatóságként eljáró kormányzati igazgatási szerv veszi át a volt szakhatósági hatáskört. Ezekben az esetekben a szakkérdést az eljáró hatóság saját eljárásban vizsgálja.

(5) Mindazokban az  ügyekben, amelyekben a  hatáskör telepítést követően az eljárás egyfokúvá válik, a  hatósági hatáskör telepítésének napján folyamatban lévő másodfokú hatósági és szakhatósági eljárást a  hatáskörtelepítést megelőző napon hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, illetve szakhatóság megszünteti. Az  elsőfokú hatósági döntéssel szemben kereset benyújtására a  másodfokú eljárást megszüntető hatósági döntés közlését követő 30 napon belül nyílik lehetőség.

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 554 látogató olvasta.