Híreink

Megjelent a Tűzvédelmi Törvény módosítása

2023. november 07. 08:05

A Magyar Közlöny 2023. évi 154. számában, október 31-én kihirdették az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvényt, amely többek között módosítja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt. A módosítás szövegét tesszük közzé.


2023. évi LXX. törvény az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről*

15. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

24. § (1) A  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tűzvédelmi tv.) 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a  továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).”

(2) A Tűzvédelmi tv. 19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az  ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az  épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az  épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az  esetben az  üzemeltető köteles a  bérleti, használati szerződés megkötését követően a  tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.

(5) Az  általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a  (2a)  bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az  érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.”

(3) A Tűzvédelmi tv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a  munkavállalói, valamint a  munkavégzésben részt vevő családtagjai a  munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a  foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.”

(4) A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

„12. a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a  tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit, a rendszeres tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körét,”

(5) A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

„18. az általános tűzvédelmi szabályzatot,”

25. § A Tűzvédelmi tv.

a) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „ötnél” szövegrész helyébe az „ötvennél” szöveg,

b) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi” szöveg lép

 

Forrás: Magyar Közlöny 2023. évi 154. szám

Ezzel kapcsolatos korábbi írásaink:

Kinek nem kell Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni?

Hol kell, hol nem kell tűzvédelmi szakembert alkalmazni?

Vissza

Ezt a hírt eddig 1435 látogató olvasta.