Tanulmányok

Tanulmány

Tűzvédelmi szabálysértési eljárások 2001 - 2005 között
A tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságokat követően kezdeményezett szankciók száma és a kiszabott bírságok összege is jelentősen csökkent. Ez örvendetes, ha a szabályok betartásának egyre javuló színvonalára utal. Kevésbé pozitív a kép, ha a hatóságok (ellenőrző, szabálysértési) aktivitásának csökkenését takarja.

Párhuzamos statisztika: Baden-Würtenberg - Magyarország
Írta: KSH, Éves statisztikák, BW - Belügyminisztérium, Eurostat, BM-OKF
Számos összehasonlítást végzünk a különféle országok tűzvédelmi rendszerei között. Beszéljenek a számok! Most egyfajta számszerű összehasonlításra teszünk kísérletet a hazánkhoz közel azonos népességű Baden-Würtenberg tartomány és Magyarország között.

A tűzesetek száma és a biztonság alakulása
Írta: Heizler György
Az 1998-2005 közötti időszak tűzoltósági beavatkozásainak (tűzesetek, műszaki mentések) országos és megyei adatait elemezve az időjárás hatásai mellett a rendszerváltás időszakának gazdasági (mezőgazdasági szerkezetváltás, ipari privatizáció, építészeti beruházások) változásai is kitapinthatók.Mindezekben, valamint a tűzeseti sérülések, halálesetek adataiban markáns területi különbségek mutathatók ki. Ezek részletes elemzéséből a lehetséges válaszok egy része is kirajzolódik.

Babonák a tűzről - Mivel csillapítsuk a tűz éhét?
Írta: Berki Imre - 2013-02-06
Hogyan, kivel védték a még nem égő házat eleink? Miért kapott csókot a színházi tűzoltó? Miért fontak virágkoszorút a házra? Hogyan jósoltak tüzet? Mit nem szabad a tűzbe dobni? Mi a teendő, ha a tyúk kukorékolni kezd? A tűzzel kapcsolatos babonák a népi hitvilágba vezetnek. A mai ember számára tanulságos, szórakoztató, érdekes az ősidőkben keletkezett, majd modernebb formában is továbbélő hiedelmek sora. A közelmúltban az MTV1 Szerencsehíradó című műsora is forgatott a tűzzel kapcsolatos babonákról, szokásokról.


A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2012-03-23
A szerző az egyetemes és a magyar tűzvédelem történet, tűzoltóügy egy értékes írásművét mutatja be. A könyv a tűzvédelem fejlődésének bemutatása után a magyarországi és erdélyi önkéntes tűzoltó egyletek kialakulását tárgyalja. Fényképekkel gazdagon övezve számot ad a háromszéki falvak tűzvédelmének, tűzoltásáról, a háromszéki önkéntes tűzoltó egyletek fejlődéséről.


140 éves a Magyar Tűzoltóképzés
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2011-07-14
Gróf Széchenyi Ödön a Magyar Országos Tűzoltó szövetség és a fővárosi hivatásos tűzoltóság megalakításakor 1870ben – az egységes tűzoltóképzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Tettekben is hozzájárult a képzés alapjainak lerakásához. Tankönyvet írt, gőzfecskendőt szerzett be Angliából és bemutatta a használatát is. A képzésben vezetése alatt működő budapesti önkéntes tűzoltóság járt az élen, hiszen 1873ban már „őrparancsnoki”, egy év múlva pedig önkéntes tiszti tanfolyamot szerveztek a vidéki tűzoltótestületek tagjainak.


Tűzoltó volt, és vasutas
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2010-12-17
A szerző emlékeit és gondolatait adja közre – édesapja - Hadnagy József önkéntes tűzoltó százados, MÁV főfelügyelő életéről, önkéntes és létesítményi tűzoltói munkásságáról. A visszaemlékezés az 1934-1957-ig tartó időszakot öleli fel.

140 éve alakult meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2010-12-07
A tanulmány az 1870-ben alakult szövetség sok-sok buktatóval teli munkájának állít emléket. Adalékokkal szolgál ahhoz a sokoldalú küzdelemhez, amelyet a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség fennállása alatt a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért, a tűzoltóügy magyarországi kiteljesedésért folytatott. Körvonalazza azt az elszántságot, amellyel a jogutód Magyar Tűzoltó Szövetség az elődök példáját követve kíván a tűzoltóügy érdekében tevékenykedni.

Épületekben bekövetkezett tűz okozta károk vizsgálatáról, különös tekintettel az épületszerkezeti károsodásra
Írta: Soltész Tamás - 2010-11-29
Az építészeti tűzvédelem elemzésének egyik elemeként az MSZ 595-ös szabványsorozat aktuális átdolgozásához 1991-ben az előző év épülettűz statisztikáit elemzi a dolgozat. Elsősorban a hazai lakásállományt figyelembe véve kitér a tűzterjedés módjára, a tartószerkezetek károsodására. Soltész Tamás 1991-ben a Tűzvédelmi Kutató Intézetben készített dolgozatát adjuk közre, sajnálva, hogy ma megfelelő statisztikai adatbázis hiányában hasonló elemezés nem születhet.

Az épületek tűzvédelemének gazdaságossági kérdései
Írta: Soltész Tamás - 2010-11-23
Egyre több fórumon vetődik fel az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság nézőpontjából, rendszerint megfelelő adatok nélküli disputák során, ahol tevékenységünk kimerül a biztosítók ostorozásában. Az 1990 –es évek fordulóján született kutatások újabb darabját adjuk közre, amelyben a szerzők az épületekbe telepített aktív és passzív tűzvédelmi rendszerelemek – akkori viszonyokat tükröző költségeit elemzik. A módszer és a törekvés talán a mai viták résztvevői számára is adhat inspirációt.

Az aktív tűzvédelem gazdaságossági kérdései
Írta: Soltész Tamás - 2010-11-22
Az építészeti tűzvédelem és a gazdaságosság kapcsolata című kutatás folytatásaként 1989-ben készült el a most közölt dolgozat, amely az akkori viszonyokra érvényes megállapításokat tartalmaz, de talán az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság kérdéseit taglaló mai vitákhoz is adhat érveket.
Folytatjuk az 1990 –es évek fordulóján született kutatások közreadását.


Tűzesetek során bekövetkezett halálesetek és sérülések elemzése
Írta: Soltész Tamás - 2010-09-13
Az 1989. évi tűzesetek statisztikai elemzése alapján készült tanulmány megállapításai ma is figyelemre méltóak, másrészt talán egyfajta leletmentésre is vállalkozhatunk közreadásával. A Soltész Tamás által készített tanulmány a kilencvenes évek elején ráirányította a figyelmet a kérdésre és több intézkedést indukált.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73