Tanulmányok

Tanulmány

Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben
Írta: Nikicser Ildikó - 2021-09-13
Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak regisztrált oktatásszervezők és vizsgáztatók láthatnak el. Ezek száma napról-napra növekszik. Jó ez?


Mi nehezítette a tűzesetek és műszaki mentések felszámolását?
Írta: Heizler György - 2021-09-13
Az 1998-2005 közötti tűz-és káresetek statisztikai adatainak feldolgozása alapján számba vettük azokat a tényezőket, amelyek akadályozták, vagy nehezítették a káresetek felszámolását.

Az Önkéntes Tűzoltóságok alakulásának változásai 1996 - 2007 között
Az Önkéntes tűzoltóságok megalakulását a 119/1996 (VII. 24.) kormány rendelet tette lehetővé. Elsődleges célja a rosszul ellátott területek védelmének javítása volt. Az akkori – a politika által erősen támogatott – nekibuzdulással még abban az évben 33 új tűzoltóság alakult. Hogyan változott az önkéntesek száma és ereje a következő években?

A tűzoltóságok működési feltételeinek változása az önkéntesek belépésével
Az 1996-ban belépett önkéntes tűzoltóságok száma napjainkra, 63-ra növekedve átrendezte az ország mentő tűzvédelmét. Milyen ütemben és módon fejlődtek ezek a szervezetek?

A 2006. évi tűzesetek és műszaki mentések fő adatai
Írta: OKF - 2021-09-13
A vonulások, káresetek száma, területenkénti és havonkénti alakulása. A speciális felszerelést – mûszaki mentõt, veszélyhelyzeti felderítõ jármûvet, darut – igénylõ esetek, valamint a veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett balesetek adatai.

Időmérleg a tűzeseteknél és műszaki mentéseknél
Írta: Heizler György - 2021-09-13
Az elmúlt 8 év (1998-2005) beavatkozási időadatainak vizsgálatából megkísérelhetjük rekonstruálni a tüzek és káresetek jellegét, bonyolultságát. Ezeket az esetek jellegével, a bevetett eszközökkel összevetve értékes összehasonlító adatokhoz juthatunk.

Veszélyes hulladék szállítása a határon át
Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális problémára. Pedig a kérdés jól szabályozott, csak a szabályok betartása és betartatása nem mindig hatékony. Mennyi szemét ment át hivatalosan a határon 2006-ban?

Veszélyes áruk szállítása 2006-ban
Írta: OKF Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály - 2021-09-13
A veszélyes áruk szállítására, kockázatai miatt, az Európai Unióban és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet fordítanak. Az ellenőrzés és az útvonal kijelölés 2006 évi tapasztalatait adjuk közre.


Veszélyes anyag jelenlétében történt beavatkozások a 2006-ban
Írta: OKF - 2021-09-13
Egyre növekszik azoknak a káreseteknek a száma, amelyeknél valamilyen veszélyes anyag jelenlétével kell számolni. Az elmúlt évben bekövetkezett eseteket és az ott előforduló veszélyes anyagfajtákat vesszük számba.


Tűz- és káreseti beavatkozások 2006-ban
Írta: Szűcs Tamás - 2021-09-13
Az elmúlt években tapasztalható növekvő tendencia továbbra is érvényes s beavatkozások egészét tekintve 2006-ra is. A vonulások számának növekedése csaknem 10%-os a megelőző évhez képest. Melyek voltak a 2006-os év fő jellemzői?


A megelőzési tevékenység fő adatai 1996 - 2006
Írta: Pócsik Attila - 2021-09-13
Tanulságos az elmúlt évtized megelőzési munkáját reprezentáló számtenger áttanulmányozása. Közvetve mutatja a gazdaság működésének tűzvédelmi – katasztrófavédelmi lenyomatát és a hatósági aktivitás finom változásait.

Mi mibe kerül a tűzoltóságok finanszírozásában?
Írta: Heizler György - 2021-09-13
A tűzoltóságok finanszírozása gyakori vita tárgya. Ezek a viták általában az összegek körül zajlanak. Az utóbbi időben egyfajta összehasonlítások készültek az egyes területek között. Mit mutatnak ezek az adatok?

A finanszírozás mai elvei

A viták a feszültségeket tükrözik! Ezek a viták általában az összegek körül zajlanak, anélkül, hogy a vitázók némelyike azok kialakításának elveivel tisztában lenne. Feszültség érzékelhető az önkéntes tűzoltóságokon belül a kisebbek és a nagyobbak között egyrészt, az önkéntes tűzoltóságok és a hivatásos tűzoltóságok között másrészt. A feszültségek egy része valószínűleg a finanszírozás alapelveinek különbözőségeiből következik. Lássuk a jelenlegi gyakorlatot.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74