Tanulmányok

Tanulmány

Létrák mint a tűzoltóság mászóeszközei
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Ez az írásmű a létrák (magasabb vagy alacsonyabb hely elérésére szolgáló) építőelemek, eszközök eredetét kutatja, eközben azoknak, mint tűzoltói segédeszközöknek a szerepét vizsgálja. A tanulmányozott eszközök közül a tűzoltóságnál alkalmazott (rendszeresített) egyik mászóeszköz, a létra fejlődéstörténetét követi nyomon a XX. század közepéig.

A LÉGZŐKÉSZÜLÉK - AZAZ KŐSZEGHI MÁRTONY KÁROLY „ÉLETMENTŐ KÉSZÜLETE” - A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NAGY MAGYAR TALÁLMÁNYA
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Egy nagy magyar találmány az „életmentő készület” megszületésének körülményeit, a légzőkészülék működését, a készülék kipróbálását, a záró részben a korabeli szakembereknek a készülékről alkotott véleményét ismerhetjük meg.


A TŰZJELZÉS, FEJLŐDÉSE A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tanulmány néhány alapfogalom tisztázása után vizsgálja, hogy az emberiség a tűz elleni hosszú küzdelmében miként, milyen eszközök alkalmazásával oldotta meg az információszerzés, az információtovábbítás, a kommunikáció feladatait.

A tudományosság szerepe a vizzeloltás technikájának fejlődésében 1945-ig
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tanulmány legfőbb törekvés a tűzoltás technikájának , mint emberi tevékenységnek a vizsgálata, a fejlődés tendenciájának bemutatása. Az elemzésben kitüntetett szerepe van a víznek, mint legfőbb oltóanyagnak.

Az oltóanyag útja
Írta: Sváb Attila - 2021-09-13
A tűzoltás "forradalmára", avagy a tűzoltó nyomótömlő múltja, jelene, helye a tűzoltás mai rendszerében

A gőzfecskendő, a XIX. század elejének magyar találmánya
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az alkotókat méltán tekinthetjük a tűzoltóügy kiemelkedő képviselőinek. Ezeknek a tűzoltószereknek az újdonságuk mellett az a leglényegesebb hozománya, hogy egy új szemléletű tűzoltási gyakorlat és azt megalapozó elmélet kimunkálását is segítették.
Kapcsolódó galéria

A magyar légoltalom létrejötte
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A repülőeszközök hadi szolgálatba állítása egyben új kihívást is jelentett az általa fenyegetett anyagi javak és a polgári lakosság védelme szempontjából. A légoltalom hazai története erre a kihívásra adott válaszok sorozata.

MAGYARORSZÁG ELSŐ TŰZRENDÉSZETI TÖRVÉNYÉNEK MEGSZÜLETÉSE
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A első tűzrendészeti törvény megszületésének (1936) előzményeit, az ezzel kapcsolatos csatározásokat és a törvény főbb előírásait bemutató tanulmány a mai generációk számára is tanulságokkal szolgálhat.

Fejezetek a szárazoltás, és a vízkármentes tűzoltás történetéből
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Ez a tanulmány – a magyar szakemberek kutatómunkájának, jelentős technikatörténeti alkotásainak középpontba állításával - a száraz-, és a vízkármentes tűzoltással foglakozik. Áttekinti Szilvay Kornél e területen végzett alkotó munkáját, valamint a száraz- az impulzusoltás elméletét.

A REPÜLŐGÉP SUGÁRHAJTÓMŰ, MINT TŰZOLTÓSZER
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A repülőeszközök lelkének, a hajtóműnek (repülőgép-motornak) a tűzoltói szolgálatba állítása, a hajtómű nem repülési gyakorlatban való felhasználási lehetőségének szikrája - nagy valószínűséggel elsőként - egy magyar ember fejéből pattant ki. A szárazoltás elmélete és gyakorlata nagy magyarjának Szilvay Kornélnak az a gondolata, hogy a légcsavaros repülőgép motorját - egy gázturbinával kiegészítve - használják fel az inert gázzal való tűzoltáshoz, korszakos jelentőségű találmány volt.

Jegyzet és jogszabálygyűjtemény a közbiztonsági referensek felkészítéséhez
Hiánypótló kiadvány jelent meg, amely közérthető módon mutatja be a katasztrófák elleni védekezés rendszerét, a nemzeti védekezés időszakait, a védelmi igazgatás rendszerét. Külön dolgozza fel az új elem a közbiztonsági referens feladatait, valamint a veszélyeztető hatásokat és veszélyelhárítási tervezést. Mindehhez a jelenleg érvényes jogszabályokat is csokorba szedve adja közre. A jegyzetet adjuk közre.


A festékszóró fényező fülkék biztonságtechnikai elemzése a robbanásveszély szempontjából
Írta: Bónusz János - 2021-09-13
 Egy konkrét festőműhelybe telepített fényező fülkék biztonságtechnikai elemzését mutatja be szerzőnk. A robbanásveszély szempontjait szem előtt tartó elemzés végigvezet a vizsgálat szempontjain és a figyelembe veendő szempontokat is jól bemutatja.  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74