Tanulmányok

Tanulmány

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján
Írta: Sipos Zoltán - 2021-09-13
Az önkéntes tűzoltóságról született dolgozat a Rendőrtiszti Főiskola 2010. novemberi Intézményi Tudományos Diákkonferenciára készült. Az ottani eredmények alapján a 2011. évi áprilisi Országos Tudományos Diákköri Konferencián is indult, ahol a Heros Zrt., valamint a HÖTOSZ különdíjakat nyerte el. Sipos Zoltán tű. fhdgy. egy nagyon fontos témát vizsgál átfogó módon, a teljességre törekedve.


A tűzoltás és az életmentés sajátosságai a kelet-nyugati metróvonal alagútjában
Írta: Létai János - 2021-09-13
 A Szent István egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar tűzvédelmi és biztonságtechnikai intézetében készített szakdolgozatom a metró területén keletkezett tüzek legveszélyesebb formáit mutatja be. A különböző kárhelyszíneket megvizsgálva jól látszik, hogy a külföldi tűzesetek során az alagútban tomboló tüzek követelték a legtöbb áldozatot. Ezért a dolgozat egy nehéz feladat az alagútban égő szerelvényből történő életmentés és tűzoltás sajátosságait dolgozza fel a hazai viszonyok, azon belül a kelet-nyugati metróvonal sajátosságai alapján.

Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.
Írta: Veres György - 2021-09-13
 Az előző részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás lehetőségeit az alapesetek számbavételével vizsgáljuk.

Környezetkímélő technológiák kutatás-fejlesztése tartálytüzek oltására - Doktori (PhD) értekezés
Írta: Szőcs István - 2021-09-13
 Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb – nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő – kutatói munkájának összegzése az itt közölt doktori értekezés, amely az álló, föld feletti, atmoszférikus tűzveszélyes folyadéktároló tartályok tüzének környezeti hatásaival és az oltásuk közben okozott másodlagos kár jelenségeivel, ezek csökkentésének lehetőségével foglalkozik. 

Mobil instant habbal oltó eszközök
Írta: Dr. Szőcsné Varga Ilona - 2021-09-13
 A szakdolgozat a habbal oltás új ágának, az instant habok mobil alkalmazásának bemutatására vállalkozik, de ennél sokkal többet nyújt, hisz a mobil instant habbal működő tűzoltó berendezésekről ilyen összefoglaló tanulmány még nem készült. Ezen túl az elérhető irodalom felsorolása, forrásanyag közlése mellett az anyag jól alkalmazható oktatásban is.

A légi tűzoltás feltételrendszerének vizsgálata, elméleti alapjainak lefektetése, valamint gyakorlati lehetőségeinek kidolgozása, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra
Írta: Restás Ágoston - 2021-09-13
 A légi tűzoltás hazánkban kevésbé elterjedt, azonban a klímaváltozás lehetséges hatásaira való felkészülés elemi érdekünk. Ezért különösen jelentős az az úttörő munka, amely e témát tudományosan feldolgozva nemzetközi szinten is jelentős eredményeket mutathat fel. A téma doktori (PhD) értekezését adjuk közre.

Erdőtüzek környezeti kockázata
Írta: Pataki Noémi - 2021-09-13
A BME és a Magyar Mérnökkamara Környezetvédelmi Díj pályázatán III. helyezést elnyert dolgozat az erdőtüzek környezeti kockázatát, annak környezeti hatásait, az erdőtüzek során keletkezett kár mértékét és annak oltási költségeit mutatja be. Kiemelte a víz oltóanyagként való hatékonyabb felhasználását, a hatékonyabb felderítés és tűz megközelítési mód lehetőségét jelentő, alacsony fogyasztású összkerékmeghajtású tűzoltó kisteherautó beszerzését. Rámutat bizonyos statisztikák felállításához nélkülözhetetlen adatok hiányára és az adatszolgáltatás szükségességére.


A hazai ADR balesetek jellemzői és elhárításuk stratégiai, taktikai elemzése
Írta: Lázár Gábor tű. mk. alezredes - 2021-09-13
A közúti veszélyes áruszállítási balesetek jellemzője, hogy elvileg szinte bárhol, bármikor előfordulhat és szinte bárki érintettje, elszenvedője lehet. A veszélyes árut szállító járművek rakománya több mint 90%-os részarányban üzemanyag és pb-gáz, aminek terítése során az ország szinte valamennyi közútját igénybe veszik. Tehát olyan környezetben is számolni kell jelenlétükkel, ahol a szabadba kerülő veszélyes anyag hatása kiterjedt következményekkel járhat. Ezt a témát elemzi a PHD értekezés.

A kritikus infrastruktúra védelem tűzvédelmi kérdései
Írta: Pócsik Attila - 2021-09-13
A NATO és az Európai Unió is kialakította a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos koncepcióját. A veszélyeztető tényezők egyik eleme – vagy a bekövetkezett káresemény súlyos következménye – a tűz, a kritikus infrastruktúra védelemnek – így a védelmi terveknek is – ki kell terjednie a tűzvédelmi kérdésekre. Mivel a tűzvédelem alapjaiban önkormányzati, de szakmai irányítása állami feladat, felmerülhet a kérdés, hogyan lépnek fel egységesen a tűzoltóságok a kritikus infrastruktúrák védelmére, milyen összefüggések találhatóak a katasztrófavédelem és a kritikus infrastruktúra védelem között?


ÚJ GENERÁCIÓS CSARNOK ÉPÜLETEK AKTÍV-PASSZÍV TŰZVÉDELMI RENDSZEREINEK KUTATÁSA
Írta: Zoltán Ferenc tű. alezredes - 2021-09-13
A hő- és füstelvezetés legújabb kutatási eredményeit, azon belül a csarnok épületek tűzeseteinek jellemzőit valamint az aktív és passzív tűzvédelmi rendszerek hatékonyságát mutatja be a disszertáció. Ezen kívül vizsgálja a témával kapcsolatos szabályozást.

Tájékozódás és közlekedés kedvezőtlen látási viszonyok között az érzékszerveink útján
Írta: Erdélyi István - 2021-09-13
Szerzőnk abból indult, hogy a látássérültek tájékozódnak és közlekednek a legbiztosabban az élet adta helyzetük által abban a „sötétben”. Az ő módszerükkel tehetjük biztonságosabbá a kedvezőtlen látási viszonyok között végrehajtott beavatkozásainkat? A Dr Balogh Imre 2009. évi pályázat tűzoltás – műszaki mentés kategóriában I helyezett dolgozatát adjuk közre.


A vegyiparban keletkezett robbanásveszélyes gázfelhők elleni védekezés korszerű eszközei
Írta: Veres Róbert - 2021-09-13
A vegyipari technológiák veszélyeinek feldolgozása mellett a dolgozat fő erénye a gázömléseknél történő beavatkozás eszközeinek és módszereinek korszerű szemléletű bemutatása, amely minden tűzoltó számára adhat információt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74