Tanulmányok

Tanulmány

A békeműveletekben résztvevő erők belső veszélyeztetettségei, és a védekezés lehetőségei
Írta: Dr. Komjáthy Lajos - 2021-10-04
A cikk áttekintést ad a békeműveletek során megjelenő belső fenyegetettségről, ezek formáiról és a demokratikus államok stabilitását, a kormányzati erők munkáját is fenyegető veszélyekről. A szerző elemzi és csoportosítja a fenyegetettségek típusait és formáit. Elemzi azokat az elvárásokat, amelyek a modern XXI. századi békeműveletekben, mind a fegyveres harcokban, megjelenhetnek és ajánlásokat fogalmaz meg a velük szembeni védelemhez.

Mi volt anno a tűzoltók egyik legfontosabb kéziszerszáma?
Írta: Dr. Berki Imre - 2021-09-03
A tűzoltók számára már a kezdetektől fogva az egyéni felszerelések részét képezték a balták. Két nagy csoportba oszthatjuk őket. Egyrészt a viseleti eszközként – rangjelzőként – hordott díszbaltákra, másrészt a szerszámként használt funkcionális eszközökre, mint a szivattyúsbalta és a mászóbalta vagy mászócsákány.

Az anyagok elektromos vezetőképessége I. – elsőrendű vezetők
Írta: Bónusz János - 2021-09-02
A tűzesetek jelentős részében valamilyen vezetőképes közeg szerepet játszik annak kialakulásában. Az olyan új technológiák, mint a LED, a mikrochip, a napelem, valamint olyan fogalmak, mint félvezetők a szigetelők, ionvezetés, lyukvezetők, illetve a gázok ionvezetésének megjelenési formái a tűzvizsgálatban és a tűzmegelőzésben is jól hasznosíthatók. A szakma-specifikus ismereteket összegezte szerzőnk.

Tűzoltó sapkák és sisakok – tűzoltót sisakjáról
Írta: Dr. Berki Imre - 2021-06-04
Madarat tolláról, tűzoltót sisakjáról. Mit mutattak a régi sisakok? Mikor vezették be a katonai rendfokozatokat? Szerzőnk cikkében segítséget nyújt a különböző sisakok közötti eligazodásban, az azokon található jelzések értelmezésében. Ez azért is fontos, mert a jelzések 1898-tól 1945-ig meghatározták a tűzoltóság szervezeti felépítését és arculatát.

Magasból mentő eszközök fejlődésének történeti áttekintése
Írta: Hózer Benjámin - 2021-05-19
A tűzoltóság történelme során a magasból mentés eszközei a legváltozatosabb és legszélesebb eszközcsoportot vonultatták fel. A mentés bonyolultsága miatt számtalan elképzelés született, ezek sokszor a tesztek során nagyobb kockázattal jártak, mint amennyi előnnyel szolgáltak a mentésben. A fejlődést azonban ezek a kísérletek vitték előre. Szerzőnk a magasból mentő eszközök történeti fejlődésének tapasztalatait értékeli.

Önkéntes polgári védelmi szervezetek dinamizálása III. – A sport és a katasztrófavédelem kapcsolódási pontjai
Írta: Ménesi Zoltán Zsolt - 2021-05-06
Az önkéntes civil szervezetekre a modern társadalom olyan kapocsként tekint, amely összeköti az állampolgárokat az állammal. Saját katasztrófavédelmi és sportolói, valamint árvízi tapasztalatai alapján kezdte szerzőnk kutatni az együttműködési lehetőségeket a sportegyesületekkel és a szervezettséggel, a szociológiai és a gazdasági jellemzőkkel kapcsolatos lehetőségeket.

Önkéntes polgári védelmi szervezetek dinamizálása II. – A sport és a sportegyesületek
Írta: Ménesi Zoltán Zsolt - 2021-04-21
Az önkéntes civil szervezetekre a modern társadalom olyan kapocsként tekint, amely összeköti az állampolgárokat az állammal. Saját katasztrófavédelmi és sportolói, valamint árvízi tapasztalatai alapján kezdte szerzőnk kutatni az együttműködési lehetőségeket a sportegyesületekkel és a szervezettséggel, a szociológiai és a gazdasági jellemzőkkel kapcsolatos lehetőségeket.

Önkéntes polgári védelmi szervezetek dinamizálása I. – árvízi tapasztalatok
Írta: Ménesi Zoltán Zsolt - 2021-04-07
Az önkéntes civil szervezetekre a modern társadalom olyan kapocsként tekint, amely összeköti az állampolgárokat az állammal. Saját katasztrófavédelmi és sportolói, valamint árvízi tapasztalatai alapján kezdte szerzőnk kutatni az együttműködési lehetőségeket a sportegyesületekkel és a szervezettséggel, a szociológiai és a gazdasági jellemzőkkel kapcsolatos lehetőségeket.

Bázishordozó járművek I. – alkalmazhatóságuk kibővítési lehetőségei
Írta: Fekete Lóránt - 2021-04-07
Szerzőnk, Fekete Lóránt hivatásos és önkéntes tűzoltóként megtapasztalta a műszaki mentések növekvő számát. Megállapítása szerint közepes teljesítményű darukkal a mentések jelentős része könnyebben megoldható. Dolgozatában a mentő bázisokon rendelkezésre álló beavatkozó eszközök kibővítési lehetőségeit vizsgálja, javaslatot téve darus konténeres jármű kialakítására.

Holmatro hidraulikus műszaki mentő eszközök üzemeltetése – Feszítőszerszámok, feszítőhengerek
Írta: Mórocza Árpád - 2021-03-02
Az elmélet után, a hazai tűzoltóságoknál rendszeresített Holmatro gyártmányú műszaki mentő eszközökkel kapcsolatos gyakorlatias tudásanyagot foglalja össze szerzőnk, Mórocza Árpád, a SziFire Kft. szervizmérnöke. Harmadikként a feszítőszerszámokat és feszítőhengereket mutatja be, amely alapján az eltérő kialakítású, esetleg más gyártmányú eszközök üzemeltetését is biztonságosan, valamint hatékonyan tudják végrehajtani.

Műszaki mentés darus teherautóval
Írta: Fekete Lóránt - 2021-02-19
Szerzőnk hivatásos és önkéntes tűzoltóként megtapasztalta a műszaki mentések növekvő számát. Egyre gyakrabban kell a károsodott, leégett szerkezeteket a későbbi balesetek elkerülése miatt elbontani vagy nagyobb fennakadt, valamire rádőlt fát, faágakat kell eltávolítani, ezáltal további veszélyt megszüntetni. Mivel? Milyen hatékonysággal dolgozhatunk?

Holmatro hidraulikus műszaki mentő eszközök üzemeltetése – Tápegységek
Írta: Mórocza Árpád - 2021-02-09
Az elmélet után a hazai tűzoltóságoknál rendszeresített Holmatro gyártmányú műszaki mentő eszközökkel kapcsolatos gyakorlatias tudásanyagot foglalja össze szerzőnk, Mórocza Árpád, a SziFire Kft. szervizmérnöke. Elsőként a tápegységeket mutatja be, amely alapján az eltérő kialakítású, esetleg más gyártmányú eszközök üzemeltetését is biztonságosan, valamint hatékonyan tudják végrehajtani.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74