Tanulmányok

Tanulmány

Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 2008-ban
Írta: Dr Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető - OKF - 2021-09-13
A veszélyes áruk szállítása – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és a magyar döntéshozók előtt. Összefoglalónk a 2008. évi időszak veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásának tapasztalatait veszi számba.

Az Önkéntes Tűzoltóságok 2009. évi állami támogatása
Az Önkéntes Tűzoltóságok 2009-ben költségvetési támogatása megközelíti a 2 milliárd forintot. Pontosan 1.993.300.000 forint, amelyet alapvetően más elvek alapján képeznek, mint a hivatásos tűzoltóságoknál. A veszélyeztetési kategóriák szerinti támogatás jelentősen átrajzolta a képet.


A hivatásos tűzoltóságok 2009. évi állami támogatása
A hivatásos tűzoltóságok 2009. évi állami támogatása az előző évihez képest több mint 1,4 milliárd forinttal, összesen 36.837.174.094 forintra növekedett. A növekedés az előző évi 550 fős létszámfejlesztés eredménye. A részletes adatok mutatják a támogatás elemeinek alakulását, miközben néhány tétel nem szerepel benne.


Tűzoltó képzés 2008-ban
Az elmúlt két év létszámfejlesztései és a fluktuáció megterhelte a képzést végző rendszer egészét. Az újabb létszámfejlesztés valamint a nyugdíjba vonulások összegződése különösen megnövelte a képzési igényt. Ennek mértékét a számadatok jól mutatják.

Tűzoltó képzés 2007-ben
A tűzoltók munkaidejének csökkentése következtében megvalósított létszámfejlesztés jelentős képzési igényt indukált. Ez megterhelte a képzést végző rendszer egészét, különösen a képzés letéteményesét a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot. Ennek mértékét a számadatok jól mutatják.

Tűz- és káreseti jelzések megoszlása telefon „típusok” szerint Somogy megyében
Írta: Heizler György tű. ezds, Antalicz Lóránt tű. fhdgy - 2021-09-13
A 10 millió feletti mobil telefon átrajzolta az utóbbi években a segélykérő jelzések küldésének és fogadásának rendjét. A jelenlegi katasztrófavédelmi – tűzoltósági ügyeleti rendszer ezzel új kihívásokat kapott. Mit jelent a napi gyakorlatban ez az új kihívás, ezt egy megye adatai alapján vizsgáljuk.

Területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetek
A polgári védelmi szervezeteket rendeltetésük szerint települési, munkahelyi és területi rendeltetésűekre tagolják. A területi rendeltetésű szervezeteket elsősorban egy-egy térség veszélyhelyzeti feladatainak kezelésére hozzák létre.

A tűzvédelmi hatóságok megelőzési tevékenysége 2007-ben
Esetenként érdemes egyes számtengereket is tanulmányozni, mert ezek mutatják az elmúlt év tendenciáit. Most különösen érdekes lehet annak tükrében, hogy május 22-től a tűzoltóság szakhatósági részvételével járó engedélyezési tervekbe tűzvédelmi szakértőt kell bevonni.

Ha az elmúlt 12 év tűzvédelmi építési statisztikai adatait vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy a 22 – 31 ezer között mozgott az éves esetszám. 2007-ben ez pontosan 26537 olyan építési engedélyezési ügyet jelentett, amelyben a tűzvédelmi szakhatóság közreműködött. Ehhez kapcsolódott még 2720 beépített tűzjelző berendezés, és 527 beépített tűzoltó berendezés tervezési ügye.


A 2007. évi ADR ellenőrzések és bírságolások tapasztalatai
Írta: Dr. Vass Gyula - 2021-09-13

A veszélyes áruk szállításának – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – felügyelete a biztonság egyre fontosabb területe. Összefoglalónk a 2007. évi  veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos tapasztalatokat összegzi.A tűzoltóságok technikai fejlesztése 2008-ban
Írta: Kristóf István tű. ezds., főosztályvezető - 2021-09-13

A 2008-as esztendő a 2002 - 2006-ig terjedő szakmai fejlesztési program lezárására és a 2007 – 2010-ig tartó program megalapozásának éve lesz. Alapvető cél a már megkezdett fejlesztések folyamatosságának biztosítása és az aktuális szakmai igények programba történő beépítése. Milyen konkrét átadások várhatók ebben az évben?Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2006-ban
A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok feladata a veszélyes anyagok felderítése és detektálása, részben a beavatkozó tűzoltói állomány biztonságos munkafeltételeinek megteremtése, de főként a lakosság és a környezet védelme érdekében.

A dohányzás szerepe a tűzesetekben
A dohányzás közismerten jelentős szerepet játszik a tűzesetek keletkezésénél. Ennél is többen vesztik életüket ágyban dohányzás következtében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) részletes kutatást végzett a dohányzással összefüggő tűzesetekről annak kiderítésére, hogy milyen mértékű a dohányzás szerepe a tűzeseteknél.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74