Tanulmányok

Tanulmány

Veszélyes anyagok forgalma és a velük kapcsolatos rendkívüli események elhárítása
Írta: Dr. Hesz József - 2015-07-01
Mit tekintünk veszélyes anyagnak? Melyek a tudomány és az alkalmazás szempontjai? A mennyiségtől függetlenül kell veszélyesként kezelnünk minden anyagot, amely az emberi életre és a környezet más elemeire káros hatással van? Szerzőnk a jogi szabályozást, a megelőzéssel kapcsolatos együttműködést illetve a beavatkozás tárgyi feltételeinek megteremtését vizsgálja. 


A „Robbanásvédelmi dokumentáció” tartalma és formája
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
A hazai tűzvédelmi megfelelőségi vizsgálatok során szerzett tapasztalataim azt az ötletet adták, hogy segítsek a tűz- és munkavédelmi szakembereknek egy könnyen kitölthető, kitöltési útmutatóval kiegészített formanyomtatvány készítésével az első ránézésre ijesztőnek tűnő követelmények teljesítésében – írja szerzőnk. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezt a napi munkát nagyban segítő útmutatót, bizonyára sokan használják majd eredménnyel.


A tűzoltók védőeszközeiről
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
A munkavédelem, azaz a munkát végzők egészségének és testi épségének védelme az élet minden területén alapvető feladat1. Különös figyelemmel kell eljárni azoknál a munkaköröknél, ahol jellemzően nehéz és veszélyes fizikai munkát kell végeznie a dolgozóknak. Növeli a veszélyt és a kockázatot, ha előre nem látott körülmények között, ismeretlen veszélyforrások feltételezésénél kell feladatot ellátni különösen, ha ez a feladatellátás még kötelező is.

Doctors in Budapest FB are not paramedics
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A világ számos országában működik olyan sürgősségi ellátó rendszer, amely alkalmas arra, hogy tömegbaleseteknél, kiemelt káreseményeknél, katasztrófa helyzetekben kiképzése és felszerelése alapján az átlagostól eltérő, esetenként zárt, veszélyes kárhelyen is képes egészségügyi felderítésre és ellátásra. Magyarországon elsőként a budapesti Készenléti Egészségügyi Szolgálat jelenti az átmeneti megoldást.


Task of IC with hazardous materials
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A tűzoltásvezető tevékenységét sokszor utólag ítéljük meg. Kényelmes körülmények között, ráérősen, az asztalunkra kifektetett jogszabályok, intézkedések, útmutatók, jegyzetek, tankönyvek segítségével. Mielőtt ezt megtennénk, tekintsük át a feladatainak egy töredékét, amelyek végrehajtására, illetve a döntéseinek meghozatalára csak másodpercek állnak rendelkezésre.


The hazardous materials could be weapons in hand of terrorists
Írta: Dr. habil. Oszkár Cziva - 2015-07-01
A veszélyes anyagok jelenlétében végzett beavatkozás mindig is kiemelt figyelmet és felkészültséget várt el a tűzoltóktól. Az esemény önmagában veszélyes, nem beszélve arról, ha az esemény nem a véletlen baleset eredménye, hanem terror akció fegyvereként jelenik meg.


New ways in the firemen's physical survey
Írta: Márton Bauer - 2015-07-01
A tûzoltók fizikai állapotfelmérésének új alapokra helyezése, kondicionális képességeinek fejlesztési lehetõségei a nemzetközi kutatásokban is egyre nagyobb tért hódít szakmai körökben. Jelenleg több országban is folynak kutatások, vizsgálatok a tûzoltók fizikai teljesítményének pontos és valós idejû méréseken alapuló meghatározására. Mindezen kutatások nem öncélúak, hiszen a tûzoltók személyi védelmét szolgálják.


Veszélyes anyag - Milyen felszerelések, intézkedések szükségesek?
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A lakosságra és a beavatkozó állományra veszélyt jelentő anyag az ipari balesetek, veszélyes anyagokkal történő szerencsétlenségek, az ipari katasztrófák kialakulása, bekövetkezése kezdeti fázisában szinte minden esetben jelen van. Úgy is fogalmazható, hogy az ipari katasztrófák kialakulása az esetek nagy többségében a veszélyes anyagokkal történő balesetek kialakulásával veszi kezdetét. Ezért is különösen fontos az ilyen típusú balesetek tapasztalatainak gyűjtése, összegzése, az ellenük való védekezésre történő felkészülés.
Melyek azok az alapfelszerelések és főbb intézkedések, amelyek elengedhetetlenül fontosak az egyes veszélyes anyag osztályokba tartozó baleseteknél?  


A Biztonsági Tiszt, mint a beavatkozók védelmezője
Írta: Dr. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységek során a tűzoltásvezető (kárhely-parancsnok) ma a tényleges „hatalom” (döntésre jogosult személy), mert a tűz oltásának egyszemélyi felelős vezetője, aki a feladatának ellátásához szükséges, minden intézkedést megtehet.[1] Tevékenységét írott és íratlan szabályok határozzák meg, a tűzoltóság története során a kihívások változásával a feladata is folyamatosan változik. Egy dolog azonban még ebben a dinamikus helyzetben is változatlan. Felelős a káresemény szakszerű és gyors felszámolásáért, valamint a beavatkozó állomány biztonságáért.


Kórházakban keletkezett tüzek veszélyei
Írta: Dr. Cziva Oszkár - 2015-07-01
Az elmúlt években nem csak nemzetközi vonatkozásban, hanem Magyarországon is kisebb - nagyobb jelentőségű tűzesetek keletkeztek kórházakban. Ezek a tüzek rávilágítanak azokra a sajátosságokra, melyek jelentősen megnehezítik az ilyen intézményekben bekövetkezett tűzesetek felszámolását. Milyen sajátosságok ezek?


Komplex műszaki mentések tervezésének lehetőségei
Írta: Dr. Kuti Rajmund tű. őrgy. - 2015-07-01
A műszaki mentések számának folyamatos növekedése, és ezen belül a súlyos közlekedési balesetek és a veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozások olyan új kihívások, amelyek új megközelítéseket igényelnek. Ezek a tűzoltóság és a kárfelszámolással foglalkozó szervek felkészültségét, a szakfelszerelések fejlesztését, újabb tűzoltási és műszaki mentési taktikák kidolgozását, illetve egyes beavatkozások megtervezését jelentik.


Miskolc, Középszer u. 20. - az épületen belüli tűzterjedés sajátosságai
Írta: Takács Lajos, Szikra Csaba, Király András - 2015-07-01
Tanszékünk feladata a 2009. augusztus 15-én Miskolcon bekövetkezett 11 szintes lakóépület tűzesetével kapcsolatos épületszerkezeti és épületgépészeti sajátosságok feltárása volt. A tűz és a füst terjedését elősegítő, befolyásoló tényezőket azok fontossági sorrendjében tárgyaljuk. A tragédia bekövetkeztében a füstterjedésnek nagyobb szerepe volt, hiszen a tűz a VII. emeleti lakást – amelynek otthon tartózkodó lakói életüket vesztették - csak lokálisan károsította (ablakok, illetve loggia és félszoba), az elhunytak közvetlen égési sérülést nem szenvedtek.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74