Tanulmányok

Tanulmány

A kritikus információs struktúrák védelmének aktuális kérdései
Írta: Dr. Granek István - 2015-07-01
Szinte közhelyszerű, hogy ma már egyre inkább függünk bizonyos nagy rendszerektől, nem kivételek ez alól a katasztrófavédelemben működők sem.A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt 2011. évi pályázatán a bíráló bizottság a három díj odaítélése mellett két pályázatot különdíjjal jutalmazott. Dr. Granek István – különdíjjal elismert – dolgozata az informatikai rendszerek kiesésének és gyors leállításának problémáit és annak költséghatékonysági összefüggéseit vizsgálja.


A katasztrófák életünk részei
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Az OKF Tudományos Tanács 20011. évi pályázatára készült írásmű a kihívásokat legfőbb jellemzőik alapján elméletileg rendszerezi; a biztonság, kihívás, kockázat egymáshoz való viszonyát vizsgálja. Csokorba szedi korunk globális problémáit, és az abból származtatható kihívásokat. Ezek vizsgálata alapján napjaink katasztrófavédelmét; a XXI. század kihívásainak kezelésében való szerepvállalását; feladatrendszerét is érinti.


A katasztrófák csoportosításának lehetőségei
Írta: Szendi Rebeka - 2015-07-01
Annak érdekében, hogy a katasztrófák fenyegetéseivel szemben a káros hatásokra minél jobban fel tudjunk készülni, az ellenük való védekezés minél eredményesebb legyen próbálták a különböző katasztrófa típusokat sajátosságaik alapján csoportosítani. Ez a katasztrófák sokszínűsége miatt sokféle megközelítést eredményezett. A tanulmány a „katasztrófa” kifejezés jelentésének definiálása után a különböző szempontok szerinti kategorizálási módokat mutatja be.


Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet fel kell számolni, anyag koncentrációt mérni kell, és amennyiben nincs robbanásveszélyes anyag a helyszínen – vagyis a környezet nem tűz és robbanásveszélyes, - a munka csak akkor végezhető el. Milyen feltételekkel?


A hidegfényű fénycsöves lámpatestek tűzveszélyességéről
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
A Budapesti Műszaki Egyetemen megvizsgálták a hidegfényű fénycsöves lámpatestek tűzveszélyességét. A kérdés, hogy a lámpatestek általában mennyire jelentenek tűzveszélyt normál üzemben. Kétféle lámpatestnél végezett a szakértő méréseket. Megállapításait és javaslatait adjuk közre.


Kiürítés számítógépes modellezése
Írta: Veres György - 2015-07-01
A kiürítés számítógépes modellezése a korszerű tűzvédelmi tervezés egyik legjobban felhasználható eszköze, amellyel realisztikusan meghatározható a menekülési útvonal, a személyek mozgása. Felhasználható tűzvédelmi oktatások során, valamint a tűz modellekhez a menekülési időtartam meghatározásához.


PR stratégiák a rendvédelmi szerveknél különös tekintettel a katasztrófavédelemnél
Írta: Kriskó Edina - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt 2011. évi pályázatán a bíráló bizottság a három díj odaítélése mellett két pályázatot különdíjjal jutalmazott. Kriskó Edina – különdíjjal elismert – dolgozata friss szemmel keresi, hogy állampolgárként miért érzi távolinak a mindennapjaink biztonsága felett őrködő szervezetek munkáját annak ellenére is, hogy napi interakciókban állnak a lakossággal? Kommunikációkutatóként ezt vizsgálta.  


Ipari akkumulátorok és töltési technológiájuk robbanásvédelme
Írta: Koburger Márk - 2015-07-01
Robbanásveszélyes lenne a különféle ipari gépek akkumulátortöltési technológiája? Mely akkumulátor fajták okozzák a veszélyt? Hogyan válhat biztonságossá a töltési technológia? Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolhassuk, mindenekelőtt meg kell ismernünk a különféle akkumulátorokat. Célunk, hogy bemutassuk az ipari gépekben használatos akkumulátorok közötti különbségeket, és rámutassunk, mely akkumulátor fajták töltése minősül robbanásveszélyes technológiának és mi a védekezés módja.


A nem kormányzati szervek, karitatív szervezetek, önkéntesek részvétele a katasztrófák elleni védekezésben
Írta: Szűcs Csaba - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt 2011. évi pályázatán a bíráló bizottság a harmadik legjobb pályaműnek a nem kormányzati szervek, karitatív szervezetek, önkéntesek részvétele a katasztrófák elleni védekezésben címmel Szűcs Csaba által készített dolgozatot ítélte. A társadalmi szervezetek szerepvállalásának segítése, támogatása napjaink egyik fontos kérdése. A dolgozatot adjuk közre.


A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira - Az egyetemi meteorológiai oktatás-kutatás és a katasztrófavédelem kapcsolódási pontja
Írta: - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt 2011. évi pályázatán a bíráló bizottság a második díjat az ELTE meteorológiai tanszékén dolgozó nyolcfős csapat által készített dolgozatnak ítélte oda. A téma aktualitása vitathatatlan, kihívásaira pedig már napjainkban keresni kell a válaszokat. A közeljövő egyik kiemelt problémájával foglakozó pályaművet adjuk közre.


Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei
Írta: Dr Horváth Ákos - 2015-07-01
A veszprémi ipari park területén egy szigetelőanyagokat gyártó üzemben keletkezett tűzben az időnként 10-20 m magasságba felcsapó lángokat rendkívül intenzív, a szerves anyagok égéséből származó füst kísérte.  A katasztrófa események és az időjárás összefüggései közismertek. A tűzeset meteorológiai körülményeit elemzi szerzőnk.


A kritikus infrastruktúra védelem fogalmi rendszere, hazai és nemzetközi szabályozása
Írta: Bonnyai Tünde - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt 2011. évi pályázatán a bíráló bizottság a legjobb pályaműnek Bonnyai Tünde tű. hadnagy a kritikus infrastruktúra védelem fogalmi rendszerével, annak hazai és nemzetközi szabályozásáról készített dolgozatát ítélte. Napjaink és a jövő egyik kiemelt problémájával foglakozó pályaművet adjuk közre.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74