Tanulmányok

Tanulmány

Gondolatok a tűzveszélyességi osztályba sorolásról
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Az osztályba sorolás mindig fejtörést okoz az ezzel foglalkozó szakembernek, ezen belül a terek veszélyességének meghatározása is komoly körültekintést igényel. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a létesítmények, építmények létesítésére valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg. Mit lenne célszerű megváltoztatni és miért?


A tűzoltói beavatkozás biztonsága - helyszínen beépítve
Írta: Bérci László - 2015-07-01
A tűzoltó beavatkozások során az állomány számos veszélyforrással találja magát szemben. Nehezíti a helyzetet a rendelkezésre álló információk mennyisége, adott esetben bizonytalansága. A veszélyek elleni védekezésnek számos módja van: megfelelő védőfelszerelések, hatékony tűzoltó technika alkalmazása, tűzoltástaktikai eljárások fejlesztése, valamint ide sorolhatjuk a beavatkozások „helyszínébe beépített” védelmi módokat. A cikk az utóbbiakkal foglalkozik.


A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai
Írta: Nagy Zsolt - 2015-07-01
A tűzoltóság kárfelszámolási és a mentési tevékenységének ellátásához szükséges, hogy megfelelő hangsúlyt fektessen az oktatásra, a gyakorlatok megvalósítására. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltóságának „Éves továbbképzési terve” a tűzoltáson túlmenően tartalmazza a műszaki mentésekre vonatkozó képzések, gyakorlatok rendszerét.[1]. Egy ilyen gyakorlatot mutat be szerzőnk.


Tippek a megfelelő aeroszolos oltó rendszer kiválasztásához
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
Az aeroszolos oltó generátorok alap tulajdonságaikban hasonlítanak egymáshoz, hisz mindegyik az égés láncreakcióját gátolja. Bizonyos paraméterekben azonban lehetnek, és vannak is eltérések az egyes gyártók termékei között, mely paramétereket a szabvány is körüljárja, illetve definiálja. Tekintsük át, mely paraméterekben vannak eltérések, és ezek alapján hogyan válasszuk ki az adott alkalmazáshoz megfelelő aeroszolos oltó rendszert?


Változások az aeroszolos tűzoltó rendszerek háza táján
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
A halonok betiltását követően a gyártók nagy erőkkel láttak hozzá az emberek és a környezet számára veszélytelen, ám hatékony oltóanyagok kifejlesztésének. A kutatások egyik eredménye a globális felmelegedést nem okozó és az ózonréteget nem károsító aeroszolos oltó generátorok. Ezek már számtalan esetben bizonyították, hogy helyük van az oltórendszerek palettáján. A technológia azonban teljesen új volt, így az oltóanyagra és alkalmazására vonatkozó szabványok csak mostanában kezdenek megjelenni. A cikk bemutatja az új szabványokat, az általuk megállapított követelményeket, és az aeroszolos oltó rendszerek alkalmazásának néhány fontosabb pontját.


Az egységes katasztrófavédelem új logisztikai támogató rendszerének koncepciója
Írta: Dr. Demény Ádám - Horváth Zoltán - 2015-07-01
Napjaink katasztrófáinak mérete és összetettsége, valamint a katasztrófavédelmi, illetve a polgári védelmi szervezetek feladatainak és szervezeti kialakításának újragondolása szükségszerűen igényli a védekezés, és ezen belül a szervezetek logisztikai támogatásának (ellátásának) átalakítását is. A jelenlegi gazdasági és piaci viszonyok között a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatása új ellátási formák kialakítását igényli. Bemutatjuk a katasztrófavédelem új logisztikai támogató rendszerének koncepcióját, és röviden ismertetjük a katasztrófa logisztikai kutatások kapcsolódó eredményeit.


Tűzoltási Műszaki Mentési Terv
Írta: Erdélyi István - 2015-07-01
A tűzesetek, elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, ipari szerencsétlenségek, civilizációs eredetű veszélyek, közlekedési balesetek stb. fenyegetik a biztonságot. E károk elhárítására, a veszélyes következmények felszámolására fel kell készülnünk. A felkészülés során a konkrét vagy feltételezett veszélyre, illetve a bekövetkezett események tanulságait levonva naprakész terveket készítünk létesítményekre, ill. bizonyos területekre. Ilyen tervek egyike a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv (TMMT).

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben
Írta: Pető Krisztina Rita - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2012. évi pályázatán a beérkezett pályaművek közül a bíráló bizottság Pető Krisztina Ritának a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársának „Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben” című dolgozatát részesítette első helyezésben. A nagyon aktuális témát feldolgozó pályaművet adjuk közre.


Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben
Írta: Asztalos Gergely - 2015-07-01

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2012. évi pályázatán a beérkezett pályaművek közül a bíráló bizottság II. helyezéssel jutalmazta Asztalos Gergely (részletesebb adatai nem ismertek) „Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben” című munkáját. A dolgozat a téradat-infrastruktúra vizsgálatára, ezek hiányosságainak, gyengeségeinek a katasztrófavédelemi szférában történő felismerésére, valamint az adatáramlásnak gátat állító közigazgatási tényezők feltárására fókuszál.Humán egészségügyi kihívások vizsgálata a klímaváltozásban kiemelt figyelemmel a járványügyi kritikus szektorokra
Írta: Ragács Nikoletta - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2012. évi pályázatán a beérkezett pályaművek közül III. helyezést ért el: Ragács Nikoletta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatója „Humán egészségügyi kihívások vizsgálata a klímaváltozásban kiemelt figyelemmel a járványügyi kritikus szektorokra” című pályázatával. A dolgozatot adjuk közre.


Európai szabványon kívüli technológiák alkalmazása a beépített oltórendszerekben - Vízzel oltás - Kiterjesztett szórásfelületű (EC) sprinklerek
Írta: Czirok Antal - 2015-07-01
Bár az európai sprinkler szabvány nem tárgyalja, a kiterjesztett szórásfelületű sprinklerek (EC sprinklerek) létjogosultsága mára már sokszor bizonyított és köztudott. Használatuk eredményeképpen csökkenthető a beépítendő fejek száma, a hozzájuk vezető csővezeték és a szerelőanyag mennyisége, és ebből, adódóan a munkaidő és a munkadíj is.

Mélygarázs tűz tapasztalatai - 54 lakásból kellett kimenekíteni a lakókat
Írta: Bérczi László tű. dandártábornok, tűzoltósági tanácsos - 2015-07-01
Nagyvárainkban a gépjárművek elhelyezése is egyre nehezebb. A sűrű beépítésű városrészeken többlakásos társasházak és a nagy tömegeket vonzó bevásárló központok alatt építik ki a gépjárműtárolókat. Az itt keletkezett tűzesetek sajátos problémákat vetnek fel. Egy ilyen tűzeset tapasztalatait dolgozta fel szerzőnk.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74