Tanulmányok

Tanulmány

A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A műemléképületek tűzvédelmével a 70-es években kezdtek intenzívebben foglalkozni. A Yorky katedrális leégése 1984-ben a templomokra mint speciális műemléképületekre fordította a figyelmet.

A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat
Írta: Pataki Gyuláné - 2015-07-01
A hulladékok egyértelmű beazonosításának érdekében az Európai Unió és a hazai jogrend is un. hulladéklistát alkalmaz, amelyben a hulladékok kódszámmal és megnevezéssel vannak körülhatárolva és tartalmazzák a környezetre veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét.

A terrorfenyegetettség a kiszámíthatatlan pusztító akciók hírnöke
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Mára a terrorizmus nemzetközivé, és az egész világot fenyegető veszedelemmé vált. Szerzőnk a terror, a terrorista akciók természetrajzát igyekszik teljesebbé tenni, illetve a terrorizmus elleni harc szükségességét hangsúlyozva ennek a harcnak a nehézségeit elemzi. Célja a terrorista akciók megelőzését szolgáló hatékony intézkedések körének bővítése.

Modeling Immunity in Light of Disaster Management
Írta: Dr. István BUKOVICS - 2015-07-01

A társadalmi csoportosulások is folyamatosan ki vannak téve különféle környezeti hatásoknak. A dolgozatban egy mesterséges immunitás-modellt mutatunk be a korábban kifejlesztett SORS önszervező védelmi rendszerre vonatkozóan .Völgyhíd - tűz- és katasztrófavédelmi megoldások
Írta: Klem Róbert - 2015-07-01
Megnyílt Magyarország legnagyobb völgyhídja. Milyen tűzvédelmi, katasztrófavédelmi megfontolásokat vettek figyelembe a megelőzési és beavatkozási feltételek alakításánál?

A körmendi sajtgyár 2007. évi tűzesetének tűzoltási és polgári védelmi tapasztalatai
Írta: Dr Zöld János, Antóni Miklós, Fülöp Gyula - 2015-07-01
A Körmend, Rákóczi u. 1/a. szám alatti WORLD PROTEINS Kft. sajtüzemében 2007. április 27. napján bekövetkezett tűz oltása, az ehhez kapcsolódó feladatok valamennyi szakember számára tartalmaznak fontos tanulságokat.

THE CASE FOR DIKE RISK
Írta: István Bukovics - 2015-07-01
A logikai kockázatelmélet alkalmazási területén található kockázati rendszerek állapotát úgynevezett hibafával lehet leírni, viselkedésüket pedig az úgynevezett hibafa-analízissel lehet elemezni .

Debrecen: középmagas lakóház tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai
Írta: Pernyák Sándor - 2015-07-01
2007. február 26.-án Debrecen, Fényes udvar 6. szám alatti középmagas lakóépületben minden szintre kiterjedő tűzeset tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatait adjuk közre.

A körmendi sajtgyár tűzmegelőzési helyzete
Írta: Dr Zöld János, Bakos György - 2015-07-01
A Körmend, Rákóczi u. 1/a. szám alatti WORLD PROTEINS Kft. sajtüzemében 2007. április 27. napján bekövetkezett tűzesetet követően készült tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai, a tervezéssel, kivitelezéssel, a létesítmények tűzvédelmi helyzetével, és ellenőrzésével foglalkozó tűzoltó és tűzvédelmi szakemberek számára tartalmaznak fontos tanulságokat.


Busz baleset Beleden
Írta: Németh Szabolcs - 2015-07-01
Lengyel zarándokokat szállító autóbusz szenvedett súlyos balesetet. Az 50 fő mentése komoly szakmai és szervező munkát jelentett a közreműködőknek.


STRATEGIC CHARACTERIZATION OF RISK SYSTEMS - Kockázati rendszerek tanulmányozása
Írta: DR. Bukovics István - 2015-07-01
Az 1960-as évektől a kockázati rendszerek (KR) tanulmányozása fokozott intenzitással folyik. Közülük valószínűleg a legaktuálisabbak az extrém klímahatások fenyegetéseivel foglalkozó KR-ek. Ezek alakulásának bemutatására, modellezésére alkalmas a hibafa módszer, amely indirekt monoton növekvő Boole függvényeket használ.
A tanulmány ANGOL nyelvű !!


Hogyan olvassuk a CE jelölésű természetes hő- és füstelvezető berendezések adatait?
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
Az MSZ EN 12101-2-es szabvány a természetes hő- és füstelvezetők honosított, harmonizált szabványa. Az ennek a szabványnak igazoltan megfelelő termékek, jogosultak a CE jelölés használatára és korlátozás nélkül hozhatók forgalomba akár Magyarországon is. De nézzük meg, hogy valóban igaz-e ez az állítás?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74