Tanulmányok

Tanulmány

Hasznos eszközök tűzoltóságok számára - műszaki mentés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk a 2010-ben Lipcsében megtartott „Interschutz” mentő és tűzvédelmi kiállítás során személyesen vizsgálta a gyártók termékeit így ebben a cikkben saját fotóit is megosztja a téma iránt érdeklődőkkel, és egyben olyan megoldásokra irányítja a figyelmet, amelyek a napi gyakorlatban új elemmel gazdagíthatják a műszaki mentést.

Szállodatüzek oltásának tervezése és végrehajtása
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A szakirodalom jellemzően a tűz fizikai terjedésével és az oltásával foglalkozik, mintsem a kiürítés humán tényezőivel. Ez a dolgozat a menekülő viselkedés emberi tényezőit elemzi. Sorra veszi a számított kiürítési terveket, a kiürítései tényezőket, amiket a beavatkozóknak szem előtt kell tartani. Kitér arra, milyen nehéz e terület metodikája, mik a jellegzetes menekülő szerepek, mi a menekülés folyamata az észleléstől a kijutásig és említést tesz a pánik misztériumáról. Végül összegyűjti a minél kevesebb sérülthöz és biztonságosabb kijutáshoz vezető tényezőket.


A szabadtéri hulladéktárolók tűzvédelme
Írta: Veres György - 2015-07-01
A fémkonténerek és az éghető anyagú hulladéktárolók döntő többsége az épületeken kívül helyezkedik el. A tárolókban kifejlődő tüzek és a füstképződés személyek biztonságát veszélyezteti és kárt okozhat az ingatlanokban, amikor a tűzátterjedés bekövetkezik az épületre, gépjárműre.

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék tréning
Írta: Mark van der Feyst - 2015-07-01
A légzőkészülék az egyik legfontosabb napi szinten használt felszerelésünk. Megvéd minket az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben vagy oxigénhiányos atmoszférában. A tűzoltók biztonsága szempontjából a mai tűzoltás fejlődésében az egyik kulcs tényezőnek tekinthető.

A fa tűzvédelme - a fatartók osztályozása
Írta: Veres György, Zeleny Lajos - 2015-07-01
Az építészeti igényeknek megfelelően a használati térben megjelenő fatartók tűzvédelmi méretezése elkerülhetetlen az Eurocode szabványok alkalmazása nélkül. Mit ír elő a teherhordó faszerkezetek méretezésére vonatkozó európai szabvány? Melyek az OTSZ követelményei?

A tűzoltók rémálma - Flashover
Néhány a tűzeseti beavatkozásoknál életbevágóan fontos, az angol nyelvű szakirodalomból átvett, fogalom segítségével mutatjuk be a tűzoltóra leselkedő veszélyeket. Ilyen fogalakkal kell megbarátkozni, mint ”flashover”, ”backdraft”, flame-Over, „flash fire” és a rollover. Az ezek közötti eligazodást segíti a Fire&Rescue szakfolyóirat alapján készült írás.

Geológiai eredetű veszélyek
Írta: Baranya Károly - 2015-07-01
Hazánkban 909 település belterületén lehet számolni pincerendszerek beszakadásával vagy természetes partfalak leomlásával. Somogy megyében 57 település érintett és egyre több földtani eredetű, a lakosságra, az épített környezetre és az infrastruktúrára károsító hatású jelenségre figyeltünk fel. Melyek ezek fő jellemzői? Mit tehetünk a lakosság védelme érdekében?

A tűzvédelem (tűzrendészet) rendszerszemléletű vizsgálata
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Egy viszonylag széleskörű irodalombázis alapján a cikk összegzi és bemutatja, hogy a mentő tűzrendészet, a tűzrendészet (tűzvédelem) beavatkozó alrendszere - egyes tevékenységi folyamatainak, leírására, vizsgálatára alkalmazhatók a sztochasztika, a valószínűségelmélet, a tömegkiszolgálás egzakt módszerei és eljárásai, valamint a térinformatikai rendszerekben honos módszerek, eljárások, tevékenységi modellek.

„BOMBA-HÍREK” AZ INTERNETES MÉDIÁBAN
Írta: dr. Mógor Judit - 2015-07-01
Nagy erőket mozgósító, sajátos feladatokat kellett végrehajtaniuk a katasztrófavédelemben együttműködő szervezeteknek 2008 nyarán. Budapesti építkezési helyszíneken több alkalommal találtak a II. világháborúból származó, fel nem robbant bombákat, amelyek miatt egész kerületeket kellett kiüríteni a tűzszerészeti tevékenység idejére. A dolgozat a kiürítéshez kapcsolódó lakossági tájékoztatási tevékenység szociológiai oldalát vizsgálja a vonatkozó szakirodalom, jogi szabályozás és internetes híroldalakon megjelent tájékoztatások elemzésével.


Akkumulátorok töltésével kapcsolatos teendők robbanásvédelmi szempontból
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
Mi a különbség az akkumulátortöltő helyiség és az akkumulátor töltőhely között? Hogyan lehet megteremteni a biztonságos körülményeket a targoncák, takarítógépek és egyéb, az iparban és kereskedelemben használt akkumulátoros kiszolgáló kisgépek akkutöltésekor?


Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg tűzvédelmi szakértőjét! II.
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
Az előző számban olyan tanulságos Oroszországi tűzesetek kerültek bemutatásra, ahol a biztonságosnak vélt éghető hőszigetelések, több esetben jogszabály szerinti kivitelezés, tárolás mellett okoztak döbbenetes méretű szerencsétlenségeket. A Permi szórakozó hely tűzben 156 halott volt, Astanában egy 8000 m2-es EPS csarnok tűzben 16 halott, a Kamaz gyár tüze és teljes leégése pedig méreteiben (tető 1152 x 363 méter) volt rendhagyó.

Az építészeti tűzvédelem és a gazdaságosság kapcsolata
Írta: Soltész Tamás - 2015-07-01
Egyre több fórumon vetődik fel az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság nézőpontjából, rendszerint megfelelő adatok nélküli disputák során, ahol tevékenységünk kimerül a biztosítók ostorozásában. Az 1990 –es évek fordulóján születtek ilyen kutatások. Az adataik ma már nem helytállóak a módszer és a törekvés talán a mai viták résztvevői számára is adhat inspirációt. Soltész Tamás 1988-ban a Tűzvédelmi Kutatóintézetben készített dolgozatát adjuk közre.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74